Multiagencja "Kancelaria Ubezpieczeniowa PLUS" Sp. z o.o.

powstała w 2002r. z przekształcenia spółki cywilnej BLS "PLUS" założonej w 1998r. przez Mirosławę Rywacką, Krzysztofa Mrozowskiego i Michała Kaima. Na przestrzeni lat modyfikowała zakres swojej działalności śledząc rozwój rynku i partnerów biznesowych. Korzysta z wieloletniego doświadczenia współpracowników, którzy od 1992r. zajmują się zawodowo akwizycją i likwidacją szkód wykonywaną na rzecz wielu zakładów ubezpieczeń.
Od wielu lat przygotowujemy i obsługujemy programy dla dużych podmiotów z sektora przemysłowego.
Współpracujemy z rzeczoznawcami różnych branż, biurami likwidacji szkód zakładów ubezpieczeń, lekarzami, strażą pożarną, policją itp.

Jesteśmy członkiem założycielem UMU -
Unii Multiagencji Ubezpieczeniowych


"Kancelaria Ubezpieczeniowa PLUS" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
02-097 Warszawa ul. Banacha 2B pok. 7-8
Sąd Rejonowy M.ST. Warszawy w Warszawie,
XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000119890
NIP: 5272385494
Regon: 015220595
Wysokość Kapitału Zakładowego 51.000,00PLN