W ZAKRESIE POŚREDNICTWA UBEZPIECZENIOWEGO

Nasza kancelaria ma podpisane umowy z kilkoma zakładami ubezpieczeń oraz współpracuje z doświadczonymi pośrednikami ubezpieczeniowymi. Daje nam to duże możliwości dostosowania się do zakresu i rodzaju ubezpieczeń oczekiwanych przez naszych klientów.
Naszą specjalnością są programy skierowane do małych i średnich przedsiębiorstw (majątek, komunikacja, życie i zdrowie) oraz pakiety dostosowane do potrzeb indywidualnego klienta.
Od wielu lat przygotowujemy i obsługujemy programy dla dużych podmiotów z sektora przemysłowego.
Obecnie w zakresie ubezpieczeń majątkowych wspólpracujemy z:
  • COMPENSA T.U. S.A. Vienna Insurance Group
  • GENERALI T.U. S.A.
  • Gothaer T.U. S.A.
  • STU ERGO HESTIA S.A.
  • Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW"
  • SIGNAL IDUNA Polska T.U. S.A.
Ryzyka życiowe i zdrowotne ubezpieczamy w:
  • COMPENSA T.U. S.A. Vienna Insurance Group
  • GENERALI Życie T.U. S.A.
  • SIGNAL IDUNA Życie Polska T.U. S.A.
  • STU Na Życie ERGO HESTIA S.A.